info@raczpaliroda.hu +36 1 413 7552

Szakterületek

Szakterületek

A Rácz és Pál Ügyvédi Iroda az alábbi szakterületeken lát el magas színvonalú jogi képviseletet

Gazdasági jog

Cégjog, pénzügyi jog, kereskedelmi jog

Tovább

Infokommunikációs jog

Média jog, távközlési jog, e-kereskedelmi jog, adatvédelmi jog, IT jog, szellemi alkotások joga

Tovább

Büntetőjog

Terhelti és sértetti képviselet a büntetőeljárás bármely szakában

Tovább

Polgári jog

Szerződések joga, tulajdonjog, családjog, öröklési jog

Tovább

Munkajog

Munkáltatói, illetve munkavállalói képviselet peres és peren kívüli eljárásban, munkaszerződések, kollektív szerződések szerkesztése, véleményezése

Tovább

Egyéb jog

Bankjog, biztosítási jog, befektetési tanácsadás, Pénzügyi Békéltető Testület előtti képviselet

Tovább