info@raczpaliroda.hu +36 1 413 7552

Munkajog

Munkajog

Munkáltatói, illetve munkavállalói képviselet peres és peren kívüli eljárásban, munkaszerződések, kollektív szerződések szerkesztése, véleményezése

A klasszikus munkajog, amelyet a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályoz, a gazdasági joghoz szorosan kapcsolódó jogág, ami a gazdálkodó szervezeteken belüli munkajogi kapcsolatokat szabályozza. Alapvetően két alanya van, a munkáltató és a munkavállaló. Ezek kapcsolatán kívül azonban szabályozza a munkavállaló érdekképviseletek (szakszervezetek és üzemi tanácsok) munkaügyi jogosítványait is. A munkajogi szabályozás kiterjed ezen túl a munkaügyi jogviták bíróságok előtti rendezésére is, tekintettel arra, hogy a munkaügyi kérdésekben külön erre szakosodott bíróságok ítélkeznek.

A klasszikus munkajog mellett külön jogszabályok szabályozzák az állammal kapcsolatban álló munkavállalók munkajogi helyzetét, mint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2012. évi CXCIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.

Ügyvédi irodánk vállalja:

  • munkaszerződések és egyéb munkajogi szerződések, nyilatkozatok szerkesztését,
  • tanácsadást munkajogi kérdésekben,
  • a munkaviszony változásával, megszűnésével (közös megegyezés, felmondás, azonnali felmondás) kapcsolatos konzultációt és az alapján az okiratok megszerkesztését,
  • képviseletet peres, peren kívüli és nemperes ügyekben,
  • kollektív szerződések megszerkesztését, véleményezését.