info@raczpaliroda.hu +36 1 413 7552

Bemutatkozás

Bemutatkozás

A Rácz és Pál Ügyvédi Iroda több mint 25 éves múltra tekint vissza, munkáját a kezdetektől fogva folyamatos és dinamikus fejlődés jellemzi. Dr. Rácz József Irodavezető ügyvéd 1995. szeptember 1-én kezdte meg ügyvédi tevékenységét Budapesten, akkor még egyéni ügyvédként. Az Iroda fő profilját már a kezdeti időkben is a nemzetközi gazdasági és vállalati jog, nemzetközi pénzügyi jog, adójog, biztosítási jog, illetve ingatlan jog adta, melyek ma is meghatározó szerepet töltenek be az Iroda tevékenységében.

Az ügyfélkör fokozatos bővülésével elismert hazai, illetve nemzetközi multinacionális cégek csatlakoztak partnerként, de természetesen a magánszemélyek teljes körű jogi képviselete is kiemelten fontos stratégiai tényező. 2007-ben, az immár 12 éves töretlen fejlődés következtében szükségessé vált az egyéni ügyvédi praxis átalakítása, amelynek eredményeként megalakult a dr. Rácz József Ügyvédi Iroda. Az üzleti partnerek számának további növekedése és a feladatkörök kiterjesztése megkövetelte a létszámbővítést, melynek keretén belül dr. Pál Zoltán csatlakozott az Irodához ügyvédjelöltként. 4 évvel később a sikeres együttműködésre való tekintettel dr. Rácz József és dr. Pál Zoltán közösen úgy döntöttek, hogy Rácz és Pál Ügyvédi Iroda néven társas ügyvédi irodát alapítanak.
Az Iroda 2014 tavaszán kezdte meg működését, melyet az ügyfelek iránti nagyfokú elkötelezettség, alapos szakmai felkészültség, költségoptimalizálás és diszkréció mellett leginkább a lényeglátás, a hatékonyság és az objektív igazság szem előtt tartása jellemez.

 

A Rácz és Pál Ügyvédi Iroda a klasszikus ügyvédi megbízásokon (ingatlan adásvételi szerződés és egyéb okiratok szerkesztése, jogi tanácsadás, képviselet peres és nem peres eljárásokban, stb.) túl az alábbi szakterületeken lát el magas színvonalú képviseletet: 

 

 • bank- és értékpapírjog (deviza és forint hitelek esetén a bankok elszámolásainak ellenőrzése, egyeztetés a pénzintézetekkel)
 • büntetőjog (terhelti és sértetti képviselet egyaránt), szabálysértési jog
 • gazdasági jog (cégjog, kereskedelmi jog, megbízás alapján tanácsadás gazdasági-pénzügyi konstrukciók kialakításában)
 • informatikai jog, IT szerződések, e-kereskedelmi jog ,webshop jog, adatvédelmi jog
 • ingatlanjog, társasházi jog
 • nemzetközi külkereskedelmi jog
 • tanácsadás és ügyfélsegítés osztrák és német alapvető jogi kérdésekben (osztrák és német ügyvédkapcsolatokon keresztül ügyfelek támogatása)
 • kártérítési jog
 • közbeszerzési jog
 • követelésmenedzsment, követelések érvényesítése peres és nemperes eljárásokban    
 • médiajog, távközlési jog, reklám jog, szellemi alkotások joga (szerzői jog és iparjogvédelem)
 • polgári jog