info@raczpaliroda.hu +36 1 413 7552

Büntetőjog

Büntetőjog

Specialization main image
Terhelti és sértetti képviselet a büntetőeljárás bármely szakában

Irodánk teljes körű védelmet nyújt a büntetőeljárás bármely szakaszában, terhelti (gyanúsított, vádlott), illetve sértetti képviseletet egyaránt ellátunk. Irodánk a nyomozati szakaszban is teljes körű és alapos védelmet lát el, lévén, hogy a nyomozati szakasz a büntetőeljárás lényegi, meghatározó része, mely alapjaiban van kihatással a büntetőeljárás végkimenetelére.

A nyomozati szakaszban való védői részvétel kiemelten fontos, mert Irodánk a nyomozati szakban keletkezett iratok, vallomások és egyéb bizonyítékok ismeretében tud teljes körűen és alaposan eljárni Ügyfeleink érdekében a későbbi bírósági szakaszban. A büntetőeljárás kezdetétől való szoros együttműködés során nyílik lehetőség a későbbi védekezési stratégia meghatározására és felépítésére.

Fontos kiemelni, hogy Irodánk valamennyi eljárási cselekményen (kihallgatások, helyszíni szemlék, kényszerintézkedések, stb.) részt vesz, hiszen ez által tudjuk garantálni, hogy a terheltek (sértettek) alapvető jogai és érdekei az eljárás során ne sérüljenek, valamint, hogy a büntető eljárásjog szabályai maradéktalanul betartásra kerüljenek.

Irodánk hatékonyan segít a terheltek számára abban, hogy a büntetőeljárás során a velük szemben felmerült gyanú, valamint vád tisztázása teljes körűen megtörténhessen, továbbá, hogy a nyomozóhatóságok, illetve későbbiekben eljáró bíróságok előtt az őket megillető jogok érvényesülhessenek.

A fentieken túl segítséget nyújtunk abban, hogy az eljárás során valamennyi enyhítő és mentő körülmény a hatóságok tudomására juthasson, valamint, teljes körűen tájékoztatjuk a terhelteket a cselekményüket megalapozó tényállás jogi vonatkozásairól.

 

A büntetőjogi képviselet keretében Irodánk tevékenysége magában foglalja:

 • a teljes körű jogi tanácsadást
 • indítványok és okiratok megszerkesztését, illetve az illetékes hatósághoz való benyújtását
 • az ügyfél teljes körű tájékoztatását
 • terhelti (gyanúsított, vádlott), illetve sértetti képviseletet
 • A büntetőeljárás valamennyi szakaszában (nyomozati, ügyészi, bírói) való védői képviselet ellátását
 • vagyon elleni/ vagyon elleni erőszakos bűncselekményekben való képviseletet
 • közlekedési bűncselekményekben való képviselet ellátását
 • gazdasági/ gazdasági jellegű bűncselekmények során való képviseletet
 • személy elleni erőszakos bűncselekményekben való képviseletet
 • informatikai bűncselekményekben való képviseletet, segítségnyújtást
 • személyiségi jogokat érintő bűncselekmények során nyújtott képviseletet
 • szabálysértési eljárásokban való képviseletet
 • magánvádas eljárásokban való képviselet
 • pótmagánvád előterjesztésében való segítségnyújtást
 • büntetőeljárás során elszenvedett sérelmeket követően polgári jogi igény(ek) érvényesítésében való segítségnyújtást