info@raczpaliroda.hu +36 1 413 7552

Gazdasági jog

Gazdasági jog

Cégjog, pénzügyi jog, kereskedelmi jog

A gazdasági jog a vállalkozások joga, több jogágat átfedő jogterület, ami alapvetően a polgári jogból indul ki, de kapcsolatban áll más jogterületekkel is, mint

 • a közigazgatási joggal,
 • az adójoggal,
 • a környezetvédelmi joggal,
 • építési joggal,
 • a bank és biztosítási joggal,
 • az ingatlanjoggal,
 • a közbeszerzési joggal,
 • a versenyjoggal,
 • a szellemi alkotások jogával, szabadalmi és védjegyjoggal,
 • a csőd, a végelszámolás és a felszámolás jogával,
 • a nemzetközi magánjoggal és kereskedelmi joggal,
 • és egyéb jogterületekkel is.

A fenti felsorolásból látható, hogy a gazdasági jog szabályozza a vállalkozások alapítását, azok működését és végül a megszűnésüket is.

Ügyvédi irodánk nagy hagyományokkal és tapasztalatokkal rendelkezik a gazdasági jogi ügyek vitelében. Tekintettel arra, hogy a gazdasági jog irodánk egyik fő profilja, az iroda munkatársai mellett kialakítottunk egy olyan kapcsolati hálót, amely segítségével, szükség esetén, könyvvizsgálók, adótanácsadók, ingatlanforgalmi szakértők, mérnökök is segítségére lehetnek ügyfeleinknek az ügyeik megoldásában.

Amit kínálunk:

A gazdasági jog bonyolult területeinek átfogó ismeretéhez szükséges jogi, gazdasági és műszaki tudásunkra, illetve tapasztalatunkra támaszkodva hatékony jogi képviseletet tudunk ellátni a gazdaságot érintő büntető ügyekben, polgári peres és nemperes eljárásokban, továbbá közigazgatási eljárásokban egyaránt. Így különösen:

 • gazdálkodó szervezetek (közkereseti társaság, betéti társaság, kft., rt. stb.) alapítása, eseti és folyamatos képviselete,
 • szerződések szerkesztése és ellenjegyzése,
 • céginformációk, tulajdoni lapok, és egyéb hatósági iratok beszerzése,
 • gazdálkodó szervezet cégirataiban bekövetkezett változások megszerkesztése és eljárás a cégbíróságok előtt,
 • a gazdálkodó szervezetek megszüntetésével kapcsolatos jogi teendők elvégzése,
 • tanácsadás nemzetközi jogi ügyekben, külföldön készített vagy aláírt okiratokkal kapcsolatos tanácsadás (apostille, felülhitelesítés),
 • kockázatelemzés és tanácsadás jogügyletek megkötése előtt,
 • gazdasági társaságok projekt menedzselése, követelés menedzselése,
 • tanácsadás és képviselet közbeszerzési eljárásokban,
 • tanácsadás és képviselet védjegy ügyekben,
 • terhelti, illetve sértetti képviselet a gazdasági büntető ügyekben nyomozati, ügyészi és bírói szakban egyaránt,
 • képviselet bármely NAV által indított eljárásban közigazgatási és bírósági szakban egyaránt.