info@raczpaliroda.hu +36 1 413 7552

Infokommunikációs jog

Infokommunikációs jog

Specialization main image
Média jog, távközlési jog, e-kereskedelmi jog, adatvédelmi jog, IT jog, szellemi alkotások joga

Behatárolás:


Az infokommunikáció jelentését tekintve az informatika (számítástechnika) és a kommunikáció (távközlés) konvergenciáját és integrálódását fejezi ki. Az infokommunikációs szektor legfontosabb területei különösen az informatika, számítástechnika, média és a távközlés. Az infokommunikációs jog az előbb felsorolt területek szabályozásával kapcsolatos jogszabályok összessége. Külön jogágként nem létezik, de lényegében a hagyományosan megkülönböztetett köz- és magánjogi jogágak majdnem mindegyikében megtalálható. Az infokommunikációs jog az alábbi fontosabb jogcsoportokat (szakterületeket) foglalja magába:

 • Médiajog, távközlési jog
 • Szellemi alkotások joga (szerzői jog és iparjogvédelem)
 • Informatikai jog
 • Versenyjog
 • Reklámjog
 • E-kereskedelmi jog, adatvédelmi jog
 

A technika és a tudomány fejlődésének mértéke és iránya eredményeképpen az infokommunikációs jog szerepe jelentősen megnőtt. A már-már mindenhol jelenlevő digitalizáció következményeként kialakult konvergencia folyamat a XXI. század elején kiteljesedni látszik. Mindennapi életünk, hétköznapjaink, munkánk, szabadidős tevékenységeink egyre jobban digitalizáltak, jelentős részük az Interneten keresztül történik. Az Internet szinte bárhol és bárki számára elérhetővé vált a kommunikációs berendezések fejlődése és funkcióik integrálása révén (okostelefonok, tablet PC-k, Smart TV-k, stb.). Az Internet a világ legnagyobb kommunikációs csatornája, olyan multimédiás felület, melyen keresztül sokkal egyszerűbben és gyorsabban tudjuk intézni mindennapi ügyeinket. A digitális média térhódításával és interaktívvá válásával pedig még nagyobb szerepet kapnak az információs alapjogok. Ebből adódóan elkerülhetetlenül meg fog nőni az olyan jogi problémák száma is, melyek az infokommunikáció területéhez tartoznak. Ne feledjük, a technika mindig egy lépéssel a jog előtt jár, ebből következik, hogy a jogi szabályozás soha nem lesz és nem is lehet teljes körű az adott területen.

 

Amit kínálunk:

Az infokommunikációs szektor átfogó ismeretéhez szükséges jogi, gazdasági és műszaki tudásunkra és tapasztalatunkra támaszkodva teljes körű ügyvédi tanácsadást és képviseletet biztosítunk minden érintett szervezet, illetve személy számára. E mellett hatékony jogi képviseletet tudunk ellátni a szektort érintő büntető ügyekben, polgári peres és nemperes eljárásokban, továbbá közigazgatási eljárásokban egyaránt. Így különösen:

 • Internetes weboldalak (webshopok) adatvédelmi szabályzatának és általános szerződési feltételeinek elkészítése, testre szabása, adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának elkészítése
 • Cégek (szervezetek) GDPR-nak megfelelő teljes körű adatvédelmi (alkalmassági és megfelelősségi) auditálása
 • A GDPR által bizonyos esetekben előírt adatvédelmi hatásvizsgálatok és érdekmérlegelési tesztek elvégzése
 • Adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok ellátása
 • Meglévő ÁSZF-ek, Adatvédelmi tájékoztatók, szabályzatok felülvizsgálata, frissítése
 • Internetes nyereményjáték szabályzatok készítése
 • Kamerás megfigyelés teljes körű jogi szabályozásának elkészítése
 • E-kereskedelmi projektek menedzselése
 • Domain jogvitákban való képviselet, Alternatív Vitarendező Fórum, illetve a Tanácsadó Testület előtti ügyekben való közreműködés
 • Távközlési szolgáltatás ÁSZF-jének megszerkesztése, testre szabása, illetve jogszabályi megfelelőségének vizsgálata
 • Terhelti, illetve sértetti képviselet az infokommunikációt érintő büntető ügyekben nyomozati, ügyészi és bírói szakban egyaránt
 • A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) és más hatóságok, továbbá a közös jogkezelő szervezetek előtti képviselet
 • Teljes körű jogi tanácsadás és konzultáció az infokommunikációs szektorhoz tartozó témakörökben
 • IT szerződések véleményezése, szerkesztése
 • Képviselet sajtó-helyreigazítási perekben, kártérítési perekben