info@raczpaliroda.hu +36 1 413 7552

Egyéb jog

Egyéb jog

Bankjog, biztosítási jog, befektetési tanácsadás, Pénzügyi Békéltető Testület előtti képviselet

Ennek keretében szeretnénk kiemelni, hogy ügyvédi irodának kiemelten foglalkozik a bankokkal és biztosítókkal kapcsolatos jogi problémák megoldásával, mind hitelezői, mind adósi oldalon.

Általános tapasztalatunk az, hogy bár a bankokkal és a biztosítókkal kötött szerződések a polgári jog körébe tartoznak, és feltételezik azt, hogy a szerződés megkötése során a felek egyenrangúak, de ez az ügyletek bonyolultsága és összetettsége miatt nem igaz. Sokszor hiányzik az ügyfelek hozzáértése, és túlzottan jóhiszeműen járnak el a szerződések megkötésekor, így a problémák csak később jelentkeznek. Ráadásul sok esetben bonyolítja a helyzetet, hogy az esetleges perek nem a rendes bíróságok, hanem a választott bíróságok előtt folynak, mert a szerződések a jogvita rendezésére választott bírósági eljárást írnak elő, ami sokkal drágább és nincs lehetőség jogorvoslatra, aminek követeztében kiemelt jelentősége van annak, hogy az ügyfél megfelelően legyen képviselve a választott bíróság előtt.

Több éves tapasztalatok alapján kialakítottunk egy olyan rendszert, amely segítségével lehetőleg peren kívüli egyezség formájában tudjuk lezárni a jogvitákat.

Ennek keretében szakembereket vonunk be, akik megvizsgálják a bankok és biztosítók elszámolásainak megalapozottságát, és ez alapján kezdjük meg a tárgyalásokat az érintett pénzintézettel. Természetesen szükség esetén igénybe vesszük a felügyeleti szervek (MNB) és a Pénzügyi Békéltető Testület segítségét is.

Vannak olyan esetek, amikor a peres eljárás már nem kerülhető el, így ezekben az esetekben vállaljuk ügyfeleink peres képviseletét, de ennek során is törekszünk az ügyfelek számára legmegfelelőbb egyezség megkötésére.

Ügyvédi irodánk vállalja:

  • kölcsönszerződések, hitelszerződések, lízingkonstrukciók és egyéb szerződések felülvizsgálatát és tanácsadást a helyzet megoldása érdekében, szükség esetén megfelelő pénzügyi szakértők bevonásával,
  • egyeztetést a hitelintézetekkel, biztósítókkal, és olyan megoldások kidolgozását, amely egyezségkötéshez vezethet,
  • egyezségi ajánlatok kidolgozása, egyezségek megszerkesztését, ellenjegyzését,
  • ügyfelek képviseletét a pénzintézetek, az MNB, a Pénzügyi Békéltető Testület előtt,
  • képviseletet perben a rendes és a választott bíróságok előtt.