info@raczpaliroda.hu +36 1 413 7552

Sportolás a járvány idején

Sportolás a járvány idején

írta: dr. Pál Zoltán, 2020.05.06.

Az Operatív Törzs több sajtótájékoztatójában hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az egészségmegőrzés szempontjából a rendszeres sport. Azt már tudjuk, hogy a kijárási korlátozás 2020. május 4-től csak a fővárosban és Pest megye területén maradt fent. Mit is jelent ez? A vidék szabadon sportolhat, míg a főváros és Pest megye lakói továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket? 

A választ egyértelműen megadta a 2020. május 4. napján hatályba lépett 170/2020. (IV. 30.) Kormány rendelet, miszerint:
"(1) Magyarország egész területén
a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett."

Az idézett szövegből kitűnik, hogy a jogalkotó egyéb feltételt nem támasztott az edzéseken való részvétellel szemben. Azaz, ha Magyarország területén bárhol van lehetőségünk sportegyesület által szervezett edzéseken részt venni, illetve amatőr- vagy egyéb szabadidős sportot űzni, akkor ezt – a szervező által támasztott feltételek betartása mellett – megtehetjük. 

Sokakban felmerül a kérdés, hogy ha van is lehetőség edzeni, milyen egyéb feltételeknek kell megfelelni, hogy ezt szabályosan tegyük. Az imént hivatkozott rendelet (2) bekezdése a következőt mondja ki: 
"Az  (1)  bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a  kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik.

Ez azt jelenti, hogy ha a korábbi rendeletek  eltérő rendelkezéseket tartalmaznak, akkor is az idézett 170/2020. (IV. 30.) Kormány rendelet az irányadó, tehát ez a rendelet felülírja azokat a korábbi rendelkezéseket. Ezzel Budapestre és Pest megyére is alapos indoknak minősíti  a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sportot, a szabadidős sportot és a tömegsport célú edzésen való részvételt, kibővítve ezzel a  kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt alapos indokokat.  

Fontos kiemelni, hogy  a rendelet a benne foglalt feltételeken túl egyéb feltételt nem ír elő, azaz nem ír elő például létszámkorlátozást, egyes sportágak tilalmát vagy maszk viselését és kötelező kézfertőtlenítést sem az edzések előtt. Azonban a járványhelyzettől függetlenül ügyeljünk az alapvető higiéniai szabályok betartására! 

Érdemes azonban figyelni arra, hogy az Önkormányzatok a jövőben is kaphatnak a kormánytól rendeleti úton olyan felhatalmazást, hogy a jelenleginél szigorúbb szabályokat alkossanak. Pl. bizonyos helyszínek látogatásának megtiltása, csoportos foglalkozások létszámkorlátozása, stb.) 

Javasoljuk, hogy ha ilyenről tudomást szereznek, akkor érdeklődjenek az illetékes önkormányzatnál, nézzék meg a  honlapján, hogy hoztak-e szigorító rendelet és figyelmesen olvassák el a vonatkozó önkormányzati rendeleteket. 

Jó sportolást kívánok!