info@raczpaliroda.hu +36 1 413 7552

Civil szervezetek beszámolóinak benyújtási határideje

Civil szervezetek beszámolóinak benyújtási határideje

írta: dr. Rácz József, 2020.04.29.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2020. április 21-én megjelent és a Magyar Közlöny 82. számában kihirdetésre került a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet. A rendelet a beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítésekre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaz.

E rendelkezés értelmében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra − ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is − vonatkozó beszámoló-készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők, amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek, 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

Fentiekre tekintettel a civil szervezetek 2019. tárgyévre vonatkozó beszámolóinak az Országos Bírósági Hivatal részére történő benyújtási (leadási, megküldési) határideje 2020. szeptember 30.