info@raczpaliroda.hu +36 1 413 7552

Az iparűzési adó csapda

Az iparűzési adó csapda

írta: dr. Rácz József, 2020.04.29.
 
A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet megjelenésével sok gazdálkodó szervezet úgy érzi, hogy megkönnyebbülhet, mert az éves beszámolók és adóbevallások leadási határideje 2020. szeptember 30-ra tolódott. Ez azonban csalóka napfény, mert az adóalanyoknak az iparűzési adó esetében mérlegelni kell, hogy kivárják-e a szeptember 30-át vagy inkább korábban beküldik a bevallást. A mérlegelésre és számolásra az iparűzési adó előleg szempontjából van szükség. A rendelet 1. § (4) bekezdése rendelkezik a határidő meghosszabbításáról, de nagyon fontos rendelkezést tartalmaz az (5) bekezdés, ami az alábbiakat mondja ki:
(5) Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

Az iparűzési adó rendszerében az előlegfizetési időszak alapvetően a bevallás-benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak. A naptári éves adózóknál a bevallást a tárgyévet követő május 31-i határidővel kell benyújtani, így az előlegfizetési időszak július 1-től a következő év június 30-áig tart. Az első előleget szeptember 15-ig kellene befizetni. Így az idézett (5) bekezdés alapján, ha az adózó az iparűzési adó bevallását szeptember 16. és szeptember 30-a között fogja teljesíteni, akkor szeptember 15-ig az előző, a 2019-es bevallásban bevallott előleg részletet kell szeptember 15-én befizetnie. Természetesen az adózó kérheti szeptember 15-ig ennek az adóelőlegnek a mérséklését, a számításai szerint kevesebb adót kellene fizetnie, de inkább javasolt az, hogy az adózó ne várjon szeptember 30-ig, hanem az iparűzési adó bevallását legkésőbb 2020. szeptember 15-ig nyújtsa be.